Projekt: Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 4.etapa

2021 – 2022

Projekt řešil opravu části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Jednak jsme opravili střechu na větrném mlýně, která byla před dvaceti lety pokryta šindelem a většina starých šindelů podlehla zubu času. Ve větrném mlýně probíhají ekovýchovné programy, jejichž realizace byla rovněž součástí tohoto projektu. Druhou součástí projektu byla adaptace jednoho půdního prostoru na další z místností, v nichž probíhají ekovýchovné programy. Obě stavby mají jednak funkci environmentální (byly stavěny ekologicky šetrným způsobem z přírodních materiálů), osvětovou (na stavby jsme pořádali kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit v Žijícím skanzenu).

Jako nejlepší se ukázalo na pokrytí střechy větrného mlýna pořídit modřínové šindele, které mají tu výhodu, že jsou samy o sobě „konzervované“ pryskyřicí a není nutné je nijak napouštět konzervačními látkami, což je vhodné zejména z environmentálního hlediska. Šindele ve třech vrstvách položil přímo jejich výrobce, ale my jsme mu předem připravili střechu jednak postavením lešení, pak také šetrným sundáním starých šindelů a zahuštěním latí pro pečlivou pokládku nových šindelů. Staré šindele jsme pečlivě přebrali a ty ještě dobré (zejména ze spodní vrstvy) jsme uložili na půdu a můžeme je později používat na opravy zejména na střechu chlívku, která je také šindelová a sem tam nějaký je už také potřeba vyměnit.

Vhodnou malou místnost pro menší skupiny na ekovýchovné programy jsme vytvořili z půdního prostoru vedle komína, takže jsme napojili i malá kamínka, místnost je tedy možno využívat celoročně. Tuto půdu jsme vyklidili, zateplili přírodními materiály, obložili dřevem, položili rovněž dřevěnou podlahu z hoblovaných prken a dřevo napustili přírodními vosky s oleji.

Stejně jako u všech našich předchozích projektů nebyl ani tento jednoúčelový. Nepozvali jsme si firmu, která střechu mlýna nebo tu místnost „postaví na klíč“. Při tom budování jsme se něco naučili my i lidé, kteří se na stavbě podíleli. Při brigádách jsme zaměstnali místní lidi z romské komunity, pro něž to byla možnost si něco vydělat i něco se naučit a získat tak kompetence ke snazšímu zaměstnávání v budoucnu. Stejně tak jsme udělali krátkodobé neplacené dobrovolnické brigády pro místní, kteří jsou skanzenu blízko a chtěli pomoct. V rámci projektu jsme uskutečnili i víkendový workshop přírodního stavění, na nějž přijeli rodiče dětí, které k nám chodí do kroužku a získané zkušenosti hodlají použít pro stavbu či opravu svého domku. Zorganizovali jsme i tři firemně dobrovolnické dny, při nichž lidé z kanceláří mohli strávit „den jinak“ a úplně nečekaným způsobem si rozšířit obzory. Do jednodušších prací jsme zapojili i děti z našeho ekovýchovného kroužku, aby i ony se něco naučily a měly pak pocit, že ta nová podkrovní místnost je i jejich dílo.

Během realizace projektu k nám jezdily i třídy na tradiční programy „Od zrna ke chlebu“, kde nejprve na exponátech vysvětlíme a prakticky ukážeme setí a sklízení obilí, načež děti samy už ze sklizeného obilí zkusí cepy vymlátit zrno, vyčistit ho na fofru a odnést do větrného mlýna k semletí. Z mouky si pak vyzkoušejí vyrobit těsto a vytvarovat pečivo (zpravidla pletené housky, ale fantazii se meze nekladou) a také upéct chleba. Bylo tak u nás 7 tříd s celkem 121 dětmi.

Tento projekt podpořil v roce 2021 částkou 135 500,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí přes 2,5 mil. Kč

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: