Sponzoři a projekty

Chcete-li podpořit některý z následujících projektů nebo nám v činnosti pomoci jinou formou?

Zatímco v ostatních kapitolách webových stránek jsou zejména informace pro návštěvníky našeho skanzenu a tohoto regionu, v této kapitole bychom se chtěli rozepsat i o aktivitách, které běžný turista možná přehlédne. Náš záběr aktivit je totiž širší a u mnohých projektů nejsou cílovou skupinou turisté, ale například místní obyvatelé, žáci a studenti různých škol a nebo sama krajina… Přes tu rozmanitost však mají ty projekty jedno společné – nešlo by je realizovat bez laskavé pomoci dobrovolníků, dárců (třeba exponátů či knih) a také sponzorů (fondů, nadací, firem i jednotlivců).

Našim sponzorům je i v rámci skanzenu věnován prostor, kde se o nich lidé (a našich návštěvníků rok od roku přibývá, už je jich k šesti tisícům ročně) dočtou. Je to svým způsobem reklama, což nám připadá naprosto v pořádku, protože je dobře, když se ví o organizacích, firmách a lidech, kteří pomáhají dobré věci – a když z toho ty firmy například mají pak i prospěch díky většímu odbytu svých produktů apod. Ve společnosti totiž všeobecně sílí sociální a ekologické uvědomění, které vede mnohé lidi k tomu, aby kupovali výrobky a služby firem, které se chovají sociálně a ekologicky zodpovědně – k čemuž patří i podpora neziskových veřejně prospěšných aktivit. A proto se jména našich sponzorů objevují i v médiích, píše-li se o nějakých našich akcích, v našich letáčcích či brožurkách.

Věříme, že Vás projekty, popsané na těchto webových stránkách zaujmou a přidáte se k těm, kteří nám v našich aktivitách dosud pomohli. Je jich celá řada, mnozí z nich přispěli i opakovaně, což svědčí i o stabilitě a důvěryhodnosti našich rozvíjejících se projektů.

- Ing. Zbyněk Vlk, předseda o.s. Lunaria

Chcete-li podpořit některý z následujících projektů nebo nám v činnosti pomoci jinou formou, pokračujte

Zde

Evropský sbor solidarity III

2022- 2023

V září roku 2022 v Žijícím skanzenu nastoupili na roční dobrovolnický program 2 dobrovolníci. Tento projekt měl hlavně environmentální, inkluzivní a vzdělávací cíle. Důležitou součástí projektu je zapojení dobrovolníků s omezenými příležitostmi z naší obce či okolí.

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu VII.

2023

Plachetní tábor proběhl na berlínských jezerech mezi Postupimí a Wannsee. Děti se rozhodly, že už si troufnou se vypravit někam dál a tak jsme tam bydleli v kempu, pluli na plachetnici, učili se jachtařské dovednosti a také se věnovali výletům do okolí.

Projekt se připravuje

202x

Projekt se připravuje

Ekovýchovný kroužek Lednáček III.

2022

Aktivity kroužku Ledňáček pro děti jsou obvykle dány hlavně ročním obdobím a počasím. Patří mezi ně poznávání přírody a krajiny, péče o krajinu, rostliny a živočichy, výlety za přírodními zajímavostmi, ale také tvoření z přírodních surovin.

Vybavení pro management pozemkového spolku

2022

V průběhu projektu proběhly 4 firemně dobrovolnické akce a to 22. 4. od Kooperativy, 3. 6. od WAG payment solutions, 22. 9. a 23. 9. ČEZ, celkem to bylo 25 dobrovolníků. Kromě nich proběhly ještě 4 další dobrovolnické akce nefiremní s celkem 16 účastníky.

 Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 4.etapa

2021 – 2022

Projekt řešil opravu části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Jednak jsme opravili střechu na větrném mlýně, která byla před dvaceti lety pokryta šindelem a většina starých šindelů podlehla zubu času. Druhou součástí projektu byla adaptace jednoho půdního prostoru na další z místností, v nichž probíhají ekovýchovné programy.

Evropský sbor solidarity II

2021- 2022

V září roku 2021 v Žijícím skanzenu nastoupili na roční dobrovolnický program 2 dobrovolníci. Tento projekt měl hlavně environmentální, inkluzivní a vzdělávací cíle. Důležitou součástí projektu je zapojení dobrovolníků s omezenými příležitostmi z naší obce či okolí.

CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform IV

2022 – 2023

Již čtvrtý projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem bude dále rozvíjet spolupráci rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně.

Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání

2022

Naše škola je partnerem v projektu “Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání”, projekt č. č.: 62500-2021-005-008, financovaného v rámci 5. grantového kola na základní granty v zaměření Posílení neziskových organizací programu Active Citizens Fund Nadace OSF.

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu VI.

2021

Prvním cílem projektu měla být realizace koňského putovního tábora. Namísto něho jsme ale letos udělali týdenní plachetní tábor v Lužici u Bärwäldersee. A o tom jak to bylo dál, se dozvíte po rozkliknutí.

CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform III

2021

Třetí projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem bude dále rozvíjet spolupráci rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně.

Pro kapky

2020- 2021

Projekt sestával ze tří dílčích částí:
Obnova tůní, Tvorba vysokokmenného sadu
Obnova pastviny

Evropský sbor solidarity

2019 – 2021

Psal se konec roku 2018 a my jsme naskočili na rozjíždějící se vlak: Evropský sbor solidarity.
Byla to výzva, ale zvládli jsme to! A tak od roku 2019 u nás v Žijícím Skanzenu hostíme vždy 2 dobrovolníky, kteří s námi tráví celý jeden rok.

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu V.

2020

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu 🙂

Vybavení pro management pozemkového spolku

2020

I tento rok jsme v rámci projektu zorganizovali 5 dobrovolnických dnů pro firemní pracovníky (Kooperativa, Advaita, ČSOB, Sandoz a Sberbank) a 3 dobrovolnické akce pro veřejnost s cílem ochrany a údržby ekokrajiny a historických staveb.

Nově na konci světa

2020 – 2022

Hlavním cílem projektu je, aby se i rodiče, kteří se z různých důvodů rozhodli vzdělávat děti mimo klasický školský systém, mohli aktivně podílet na trhu práce.  Chceme tím přispět ke zvyšování
konkurenceschopnosti pracovní síly z Frýdlantska a ke sladění pracovního a soukromého života u těchto
rodin a tedy ke zvýšení kvality života. Projekt má 2 aktivity: 1. Provoz zařízení péče o děti mladšího
školního věku, které jsou vedené v domácím vzdělávání a 2. Příměstský tábor pro děti v době prázdnin.

Vybavení pro management pozemkového spolku

2019

I tento rok jsme v rámci projektu zorganizovali 5 dobrovolnických dnů pro firemní pracovníky (Kooperativa, Advaita, ČSOB, Sandoz a Sberbank) a 3 dobrovolnické akce pro veřejnost s cílem ochrany a údržby ekokrajiny a historických staveb.

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu IV.

2019

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu 🙂

CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform II

2019

Již druhý projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem bude dále rozvíjet spolupráci rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně.

Již druhý projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem bude dále rozvíjet spolupráci rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně.

Ekovýchovný kroužek Ledňáček

2019

Aktivity kroužku Ledňáček pro děti jsou obvykle dány hlavně ročním obdobím a počasím. Patří mezi ně poznávání přírody a krajiny, péče o krajinu, rostliny a živočichy, výlety za přírodními zajímavostmi, ale také tvoření z přírodních surovin.

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích III

2019

Již třetím rokem jsme se zapojili do tohoto projektu s hlavním zaměřením pro letošní rok Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, tedy podpora aktivit, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy a podobně. Druhým naším cílem byla Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Ekovýchovný kroužek Ledňáček

2017 – 2018

Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 25 dětí z Jindřichovic.

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa

2017 – 2018

Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme solární sprchu s kompostovací toaletou.

CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform

2017 – 2018

Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci domácího a svobodného vzdělávání.

Horolezení pod Smrkem

2017 

V rámci projektu jsme dlouhodobě pracovali s dětmi v našem kroužku. Byli jsme s nimi vícekrát na horolezení – nejen na umělé stěně na Šutru v Liberci, ale i na přírodních skalách. Horolezení jsme si ale zpestřovali i jinými sportovními aktivitami, jimiž bylo například skákání na velkých sportovních trampolínách v Liberci.

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích

2017 – 2018

Tento projekt probíhal po oba roky a měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi.

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu II.

2017 – 2018

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu.

Hudební a výtvarné programy v Jindřichovickém skanzenu

2016

Krásné prostory jindřichovického Žijícího skanzenu by bylo škoda nevyužít všemi myslitelnými způsoby pro rozvoj tvořivého potenciálu dětí, mládeže i dospělých.

Nebojme se vlka nic

2016 – 2017

Na podzim roku 2016 jsme se s dětmi vypravili autobusem do Rietschen v Lužici, kde jsme se podívali na výstavu o vlcích a spolu s lektorem si zahráli vlčí hry, podívali se na filmy o vlcích a mnohé jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži – například stisk vlčích zubů (samozřejmě pouze na lebce…).

Vybavení pro management pozemkového spolku

2017 – 2018

Velmi podobný projekt probíhal v obou letech. V jeho rámci se podařilo zorganizovat každý rok 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, dobrovolnické.

Vybavení pro management pozemkového spolku

2015 – 2016

V průběhu projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 4 akce běžné, dobrovolnické.

Aleje na Frýdlantsku

2016 – 2017

Tento projekt navazuje na naše aktivity v loňském roce a na snahu zachránit aleje na Frýdlantsku, v rámci níž se spojilo více aktivistů a založilo občanskou iniciativu Zachraňme aleje.  Společně jsme v tomto roce díky projektu uskutečnili  Rozloučení s Kočárovou alejí s doprovodným programem – představením Muž, který sázel stromy a putovní výstavou o alejích.

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

2016

Žijící skanzen není živý jen tím, že v něm přímo žijeme a spoustu věcí v denním životě používáme. Jeho prostory oživují i různé programy, které tu pro děti, mladé lidi a dospělé pořádáme.

Za starými řemesly do skanzenu Jindřichovice

2015

Projekt obsahoval několik dílčích aktivit: putovní tábor s koňmi, kroužek Ledňáček a programy pro školy a jiné skupiny dětí a mládeže.

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu

2014 – 2015

Cílem projektu bylo vybavit areál Žijícího skanzenu plně funkční letní kuchyní a také roubenou světnicí, která se stala „srdcem skanzenu“.

Pestré biotopy

2015

I v letošním roce byla důležitou prioritou pravidelná udržovací péče o pět vytvořených tůněk.

Jindřichovické podzimní horolezení

2014

Jindřichovické podzimní horolezení je další z mnoha aktivit a projektů spolku Lunaria z Jindřichovic pod Smrkem. Pořádali jsme ho proto, že je nám horolezení blízké a také proto, že děti z Jindřichovic a okolí nemají běžně možnost si tento sport vyzkoušet.

Druhově bohatý vodní biotop

2014 – 2015

Obsahem projektu, který vznikl z komunitního plánování, je utěsnění vodního biotopu za pomoci přírodní horniny bentonitu a jeho následné naplnění vodou z pramene a vodou dešťovou. Po naplnění chceme osázet vodní biotop vodními a pobřežími rostlinami původních domácích druhů, které se mnohde v přihnojovaných a vápněných rybnících už nevyskytují a nebo jsou vzácné. Tato biodiverzita následně pomůže i zvýšení druhové rozmanitosti fauny. Součástí projektu je i ekovýchova nejen při brigádách, ale i pro děti a další návštěvníky skanzenu.

Kroužky v Jindřichovicích

2015

Pravidelně každou středu pořádáme pro děti během školního roku kroužek Ledňáček, který je zaměřený na ekovýchovu, vyrábění a tvoření, hry, sporty, dobrodružství a turistiku.

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železnici

2012

Společně se sdružením Unia Izerska z polské Wolimierze jsme dostali malý „visegradský” grant, díky němuž můžeme pokračovat v pracech vedoucích ke vzniku cyklostezky mezi Wolimierzí a Jindřichovicemi. V rámci projektu budeme společně se členy Unie Izerské a dalšími obyvateli Wolimierze čistit starý železniční násep, po němž v budoucnosti povede cyklostezka.

Poklady zaváté staletími

2012 – 2013

Obnovujeme 206 let starý podstávkový dům, který zároveň slouží jako hlavní objekt Žijícího skanzenu. Dům bude kompletně opraven zvenku (nejnáročnější bude obnova roubení, hrázdění, podstávek a štítu), bude obnovena velká přízemní světnice, která bude s pecí sloužit jako kuchyně pro různé kursy a workshopy. Z bývalého chléva vznikne další prostor pro expozici a zároveň koncertní sál.

Krajina na dlani

2012 – 2014

Tento projekt vychází z námětu dětí, které si přály především „Motýlí stezku“. Čili naučnou stezku především o motýlech, které mají děti nejraději. Ale protože motýli nepřijdou jen tak, je potřeba pro ně vytvořit pestrou různorodou krajinu v malém měřítku, krajinu na dlani…

Cesty vody

2010 – 2011

Vracíme do krajiny na české i polské straně hranice malé vodní plochy a také drobné stavby z přírodních materiálů, které budujeme spolu s mladými lidmi obou národností…

Krajina útulná

1999 – současnost

Už více než deset let pečujeme jakožto Pozemkový spolek o krajinu v okolí skanzenu, sázíme meze a aleje, vyséváme druhově bohaté louky, chováme kozy a koně, budujeme tůňky pro obojživelníky…

Hraví sponzoři

2011

Naplnili jsme Žijící skanzen dětmi a dospělými, kteří se tu při ekovýchovných programech, táborech či kursech mohou dozvědět leccos o historii, krajině a také činnosti člověka v ní…

Žijící zázemí skanzenu

2010

Upravili jsme okolí skanzenu tak, aby dotvářelo harmonické propojení mezi stavbami lidové architektury a krajinou…

Ekovýchova v Žijícím skanzenu

2009 – současnost

Naplnili jsme Žijící skanzen dětmi a dospělými, kteří se tu při ekovýchovných programech, táborech či kursech mohou dozvědět leccos o historii, krajině a také činnosti člověka v ní…

Cestou vytrhaných kolejí

2010

Chceme pomoci i opětovnému obnovení bývalého přeshraničního spojení ať už v původní podobě železnice nebo třeba ve formě cyklostezky, in-linové dráhy nebo hippostezky…

Žíjící skanzen

2007 – 2008

A pak jsme postavili ještě jeden úplně nový, ale historicky věrný podstávkový dům, v němž najdete i kovářskou a truhlářskou dílnu, žentour, mlátičku…

Přeshraniční cyklotrasa „Mlýnská“

2008

Vyznačili jsme cyklotrasu z Frýdlantu do Jindřichovic, ale i dále do Polska k Czarcimu mlynu..

Naučna stezka „Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše“

2008

Kolem Jindřichovic jsme vybudovali netradiční naučnou stezku, která Vás provede nejen krajinou, ale i zákoutími Vaší duše…

Muzeum

1998 – 2000

V roce 2000 jsme s velkou slávou (přijel i speciální parní vlak) otevřeli první muzeum v historii Jindřichovic…

Větrný mlýn

2001 – 2002

Protože v Jindřichovicích dost fouká, postavili jsme nad obcí větrný mlýn – jediný funkční a veřejně přístupný v Čechách…

Probuzení spící krásky – nový život hrázděné usedlosti

2005

Rekonstruovali jsme zcela zdevastovaný podstávkový dům na kraji obce a přestěhovali do něj muzeum…

Ocenění

1997

Ekologický projekt roku 
Nadace ABF

2004

Třetí cena Ford Motor Company conservation and environmental program, USA

2000

Zvláštní cena The Sasakawa Central Europe Fund, Japonsko

2009

Cena dr. ing. Štěpána Ješe – Stavba roku Libereckého kraje

2014

Hlavní cena nadace Stiftung Umgebindehaus za vzorovou rekonstrukci podstávkového domu v roce

2003

Třetí cena The Sasakawa Central Europe Fund, Japonsko

2012

Druhá cena Fóra dárců v soutěži Být vidět za kategorii Nejlepší internetový projek

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: