O nás – spolek Lunaria z.s.

Spolek Lunaria z.s.

Jsme mnohostranně zaměřeni. Naši činnost vystihují hesla jako péče o krajinu, rekonstrukce podstávkových domů, přírodní stavitelství,  kulturní rozvoj, zachovávání tradic a řemesel, návrat ke kořenům, život v  souladu s přírodou. Kromě tradic, architektury a ekologie se také  zabýváme zážitkovou ekovýchovou a přirozenou pedagogikou se zaměřením na sebeřízené vzdělávání dětí.

Naše historie

 

Spolek Lunaria vznikl v Bílém Potoce pod Smrkem v roce 1996. Původním cílem byla aktivní pomoc Jizerským horám s obnovou po imisní a kůrovcové kalamitě a jejich ochrana před poškozujícími záměry. Po přestěhování sídla do Jindřichovic pod Smrkem v roce 1998 jsme rozšířili naše zájmové území i na celé Frýdlantsko a kromě ochrany přírody a krajiny jsme se začali věnovat i tradičnímu ekologickému zemědělství, kulturnímu dědictví a ekovýchově.

 

Naše poslání

Dle stanov je účelem spolku ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný život, obnova ekologické stability krajiny, ekologická výchova a osvěta, práce s dětmi a mládeží, vzdělávací, kulturní a sportovní činnost, poznávání historie, vlastivěda a snaha o mezinárodní spolupráci a porozumění.

 

 

 

Prakticky se naše poslání naplňuje mnoha konkrétními aktivitami. Základem pro veškeré působení spolku je Žijící skanzen, areál budov tradiční architektury, citlivě zasazený do krajiny a přístupný návštěvníkům. Ekologicky hospodaříme na 14 hektarech krajiny, jimž říkáme „Krajina útulná“, protože jsme sem vysázeli asi 2000 stromů a keřů původních druhů do mezí a alejí, vybudovali jsme 10 jezírek a tůní, vyseli 3 ha pestré květnaté louky. Nejčerstvěji přibylo dalších 150 keřů a 50 ovocných stromů do vysokokmenného sadu původních odrůd. Postavili jsme větrný mlýn, jeden podstávkový dům a opravili druhý.

Ve skanzenu sídlí Svobodná škola Ronja, místo, kde děti mohou poznávat svět a své místo v něm ze své vnitřní motivace. Také zde vedeme workshopy, dobrovolnické akce i ekovýchovné programy. V létě prostor vždy na čtyři dny ožije spoustou lidí při festivalu „Žijící srdce – jindřichovickém festivalu o naplnění v životě“.

Lunaria byla jedním ze zakladatelů občanské iniciativy „Zachraňme aleje“, která na Frýdlantsku zachránila 500 alejových stromů a domluvila se s Libereckým krajem, který pak do zdejších alejí vysázel 1500 stromů nových. V Jindřichovicích a okolí jsme vytvořili přeshraniční cyklostezku „Mlýnská“, naučnou stezku „Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše“, pro děti naučnou „Motýlí stezku“, výstavy „Frýdlantsko, země alejí“ a „Nebojme se vlka nic“. Ta poslední je o vlcích, kteří se do tohoto kraje začínají vracet, přes léto je součástí prohlídky skanzenu a v zimě putuje po jiných místech Libereckého kraje.

 

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: