Projekt: Žijící skanzen

2007 – 2008

Exponátů do muzea nám stále utěšeně přibývalo (zejména větších zemědělských strojů za koně) a tak bylo potřeba je v nějakém stylovém pěkném prostředí uskladnit. Také už se velice ozývala potřeba kovářské a truhlářské dílny, v nichž by bylo možné exponáty opravovat, vést v nich různé kursy a zároveň je použít jako doplněk expozice – ukázka dílen z 19. století. A tak jsme se rozhodli, že postavíme dům v původním architektonickém slohu, tedy podstávkový dům, který v sobě i symbolicky spojuje stavební tradici slovanskou (roubení v přízemí) a germánskou (hrázdění v patře). A ta podstávka (dřevěné sloupy v rozích a mezi okny) oba stavební slohy propojuje a drží na sobě váhu patra a střechy. V domě je místo i pro velkou společenskou místnost pro pořádání různých kursů, táborů i kulturních akcí v příjemném prostředí osvětleném svíčkami a vyhřívaném kachlovou pecí. Vedle této místnosti jsou i pokojíčky na přespávání. Dům doplňují i svérázná technická zařízení na koňský pohon – žentour a drapák.

Areál skanzenu doplnila i zděná vstupní brána a také roubený chlívek pro kozy, který byl postaven o něco starší technologií roubení „na zámek“ z kulatiny, vymazávaného směsí hlíny, písku, kravinců a slámy.

Projekt obnášel i informování o skanzenu, tedy vznik několika informačních tabulí v turistických centrech Frýdlantska a dopravního značení ke skanzenu. Vydali jsme i letáčky o skanzenu a vznikly také tyto webové stránky.

Při realizaci projektu nám velice pomohla řada institucí, firem i lidí…

Projekt finančně podpořili (celkové náklady cca 10 mil. Kč):

Hlavní sponzoři:

Evropská unie v rámci programu Interreg III.A

http://www.crr.cz/cs/

http://europa.eu/index_cs.htm

Podpora z programu Interreg III.A byla poskytnuta spolu s potřebným servisem a poradenstvím prostřednictvím Centra regionálního rozvoje.

Od svého založení v roce 1996 se CRR aktivně podílí na podpoře regionální politiky vlády.

Jako implementační agentura či kontrolní a zprostředkující subjekt, zajišťuje aktivity zaměřené na dotační programy Evropské unie (EU) vypsané pro Českou republiku.

Z tohoto zdroje nám na projekt Žijící skanzen spolu s jeho podprojekty (naučná stezka a cyklotrasa) byl poskytnut zatím největší příspěvek cca 8,2 mil. Kč.

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A

logo

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Sponzoři:

Obec Jindřichovice pod Smrkem

http://www.jindrichovice.cz/

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.

logo

Protože část projektu bylo potřeba předfinancovat, potřebovali jsme získat krátkodobé i střednědobé půjčky. Část z nich byla po dohodě úročena, ale chtěli bychom na tomto místě poděkovat těm, kteří nám poskytli půjčky bezúročně:

 • Rodina Hakrova, Přebytek
 • Rodina Duškova, Černošice
 • Eva Kubínová, Liberec
 • Milan Maršálek, Liberec
 • Ilona Chválová, Liberec
 • Manželé Bilíkovi, Jindřichovice
 • Rodina Trykarova, Jindřichovice
 • Rodina Matějkova, Jindřichovice

Při dokončovacích pracech nám hodně pomohli i živnostníci, kteří práci udělali třeba na fakturu s dlouhou dobou splatnosti nebo levněji, než je obvyklé a nebo v přednostním termínu. I těm zde chceme poděkovat:

 • Jan Moravec, Oldřichov v Hájích
 • Jiří Zezulka, Jindřichovice
 • Jiří Bursa, Jindřichovice
 • Ondřej Volman, Radvanec
 • Miroslav Uškrt, Uhelná
 • Miroslav Kašák, Liberec
 • Ivo Bukovský, Jindřichovice

Informační panely nám bezplatně zapůjčily:

 • Obec Lázně Libverda
 • Město Hejnice
 • Zámek Frýdlant

Poskytnutím internetového prostoru, návrhem a sestavením webových stránek, to vše zdarma, nám velice pomohl: Daniel Bilík (www.neosystem.cz)

Přestože realizační fáze projektu již skončila, ještě by nám určitě moc pomohly další sponzorské příspěvky, protože příspěvky zmíněných sponzorů nepokryly celé náklady projektu. Nemalou část jsme museli dodat ze svých prostředků získaných zejména exkurzemi ve skanzenu a ty nám nyní chybí, abychom je mohli investovat zejména do ekovýchovy a péče o krajinu. A zbývá nám splatit i část dlouhodobých úvěrů, které dosud postupně splácíme. I dodatečná pomoc tedy přijde více než vhod.

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: