Projekt: Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu

2014 – 2015

Cílem projektu bylo vybavit areál Žijícího skanzenu plně funkční letní kuchyní a také roubenou světnicí, která se stala „srdcem skanzenu“. Toto vybavení umožňuje značné rozšíření kapacity a variability při pořádání všech ekovýchovných a environmentálně vzdělávacích akcí, jako jsou kursy, tábory, workshopy, víkendovky, projektové dny pro školy a skupiny dětí i pro pravidelné každotýdenní vedení dětského kroužku Ledňáček pro místní děti, do něhož jsou integrovány i děti ze sociálně slabých romských rodin, stejně tak jako ekovýchovného klubu pro děti v domácí škole, který tu od září 2015 vedeme.

Hrubou stavbu letní kuchyně jsme postavili s mladými účastníky česko-polského mládežnického projektu „Cesty vody“. Je to stavba oválného půdorysu (24m2) s otevřenou tesařskou konstrukcí z kulánů a s rákosovou střechou (navazuje na keltské a lužickosrbské stavební tradice). V rámci tohoto projektu jsme postavili veškeré vybavení pro plnou funkčnost letní kuchyně – kachlový sporák, udírnu na sýry, komín, kamna propojená s hliněnou pecí, kterýžto komplet slouží k vypalování keramiky a bez kamen i na pečení chleba, lavice, stoly a police spolu s lisem na moštování ovoce. Tato letní kuchyně spolu se solárními vařiči, které už máme, umožnňuje kuchařkám při pěkném počasí vařit a umývat nádobí pro kursy venku, stejně jako účastníkům těch kursů venku uprostřed přírody jíst. Keramická pec spolu s chlebovou pecí, udírna na sýry a stejně tak i sporák a lis na ovoce umožňují rozšíření možností ekovýchovných kursů pro dospělé, mladé lidi, ale i děti nejen z našeho dětského kroužku Ledňáček, ale i v rámci např. projektových dnů pro školy.

Roubenou světnici skanzenu s kachlovými kamny jsme postavili v rámci projektu „Poklady zaváté staletími“, jehož cílem byla oprava roubení, hrázdění, podstávek, světnice, síně a bývalého chléva v 206 let starém podstávkovém domě. Výsledkem toho projektu byla krásná, ale prázdná roubená světnice. Aby mohla doopravdy plnit svůj účel, bylo potřeba ji v rámci tohoto projektu vybavit historickým nábytkem, přičemž některé drobnější vybavení jsme vyrobili i na míru. Tato světnice slouží nyní jako standardní kuchyně pro kursy a ekovýchovné programy, když není tak krásné počasí, abychom mohli být venku. Ale odehrávají se v ní i klasické ekovýchovné programy – např. pečení chleba nebo třeba výroba vánočních ozdob z přírodních materiálů v rámci vánočního programu a podobně. Krásné prostředí dodává také neopakovatelnou atmosféru schůzkám dětského kroužku Ledňáček, který každotýdenně vedeme pro místní děti.

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

FRIT s.r.o., PNZ, Liberec

http://www.pnz.cz/zp-liberecky/

Firma Frit s.r.o. dováží do České republiky ekologicky šetrné nátěry na dřevo- oleje a vosky PNZ. Firma PNZ je tradiční německý výrobce nátěrových hmot na dřevo. Výroba a sídlo firmy se nachází v lázeňském městečku Kipfenberg v Bavorsku.

Firma Frit s.r.o. se stala naším prvním pravidelným dárcem. V roce 2015 nám již podruhé darovala své nátěry – olej a tvrdovosk na vnitřní vybavení sednice v rámci projektu Zázemí pro ekologickou výchovu v hodnotě 3000,- Kč. Děkujeme mockrát za pravidelnou podporu.

Název firmy PNZ ve volném překladu znamená Přírodní, Nezávadné, Zaměřené na budoucnost. Oleje, vosky, lazury, louhy, mořidla a další výrobky jsou vyráběny z přírodních olejů, vosků, pigmentů a dalších surovin bez použití škodlivých chemických sloučenin.

logo

Provoz skanzenu během tohoto projektu podpořila také bezplatnou dodávkou zelené energie v hodnotě cca 6000,- společnost:

Nano Energies

https://www.nanoenergies.cz/

Nano Energies je česká technologická společnost působící v energetice, nabízející úspory nákladů na elektřinu firmám i domácnostem. Hlavní kompetencí společnosti je znalost a predikce vývoje trhů s elektřinou, a výhody z toho vyplývající přenáší na koncové zákazníky ve formě úspory nákladů za elektřinu. Se svým produktem Zelená pro planetu je největším a nejvýhodnějším dodavatelem elektřiny pocházející výhradně z obnovitelných zdrojů. Garanci 100% zelenosti elektřiny Zelená pro planetu je každoročně dokládána auditem společnosti Pricewaterhouse Coopers Audit s.r.o. Nano Energies je také oficiálním partnerem řady vozů BMW i v České republice.

Společnost Nano Energies je výhradním dodavatelem zelené energie i pro Žijící skanzen a podpořila nás bezplatnou dodávkou energie v hodnotě cca 6000,- Kč.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: