Projekt: Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu IV.

2019

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu 🙂

Organizujeme různé programy a workshopy pro školy a školky v Libereckém kraji a také volnočasové aktivity a kroužky pro děti z Jindřichovic a Frýdlantského výběžku. Nedílnou částí projektu je začleňování romských dětí ze sociálně slabých rodin do kolektivu.

Letos jsme nerealizovali koňský putovní tábor, protože jedna naše kobylka byla už moc stará a ta, kterou jsme koupili, aby ji v tahu a pod sedlem postupně nahradila, nebyla ještě dost zacvičená, aby to bylo pro děti úplně bezpečné. A protože jsme v létě pořídili 6,5 metrovou plachetnici, rozhodli jsme se koňský tábor nahradit podobně romantickým a dobrodružným táborem plachetním.  V pauzách mezi putováním se kreativně tvořilo. A navštívili jsme známé turistické cíle v okolí jezera Bärwäldersee, konkrétně Kulturinsel (kreativně vybudovaný park pro děti s dřevěnými domečky, prolézačkami…) a Saurierpark (dinopark s maketami dinosaurů).

Druhým cílem projektu je to, co ke skanzenu neodmyslitelně patří – cesta za starými řemesly – programy a workshopy pro kroužky a školy. Ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se prosím vystavených exponátů“. Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti oblíbily i sklářství – výrobu korálků navíjených na kovové tyčinky z roztaveného skla. Trpělivější děti zvládnou výrobu košíčků z pedigu a nebo pečení v kachlové peci. Další řemeslo – pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství)- vyzkoušíme svíčky stáčené z mezistěn, svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Stejně tak jsme realizovali i  méně náročné programy, například výrobu šperků z korálků, keramiku, plstění z ovčí vlny. Oblíbené je u dětí také zahradničení a nově i modelářství – lepení a barvení letadélek. Děti i rády vyřezávají ze dřeva nebo přímo něco ze dřeva stloukají a šroubují v truhlárně a vrhly se i do chemických pokusů… Stálé oblibě se pak těší práce s koňmi, ať už jde o výuku ježdění, práce ze země, péče o koně a nebo jízda na voze. Rovněž volnočasově rekreačně pojatý sport je u dětí stále oblíbený…

Program je určen jednak pro děti, které k nám chodí pravidelně každý týden na kroužky a programy, ale také pro děti z jiných škol, které k nám jezdí na řemeslné programy a ekoprogramy.

Tento projekt podpořil v roce 2019 částkou 50 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: