Projekt: Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu V.

2020

Prvním cílem projektu měla být realizace koňského putovního tábora. Namísto něho jsme ale letos udělali dva jiné koňské tábory. Oba byly týdenní a jeli jsme s dětmi (i našimi dvěma koňmi, jež jsme tam dovezli v přepravníku) na koňskou farmu do Probulova u Orlíku. Nejprve jsme tam byli na začátku července a pak ještě na konci srpna. Děti se tak více zaměřily na přirozenou komunikaci s více koňmi pod vedením zkušené lektorky – majitelky farmy. A také mnohem více přímo jezdily na koních – našich, i těch, co na farmě bydlí. Mimo to jsme si ale našli čas i na výlety za památkami do okolí – byli jsme na zámku Orlík i v zámeckém parku, stejně jako v táborském husitském muzeu včetně podzemí.

 Druhý cíl, tedy workshopy pro školy a jiné skupiny, bylo letos kvůli epidemickým opatřením obtížnější naplnit. Vzhledem k uzavření škol na jaře i na podzim školy prakticky nikam nevyjížděly. Naštěstí jsme v létě, v době rozvolnění opatření, zorganizovali festival Žijící srdce, jehož se zúčastnilo hodně dětí a mládeže. Na programu byla různá řemesla jako kovářství a sklářství nebo keramika, ale také různé přednášky, zážitkové programy i koncerty.

 Třetí cíl, tedy výpravy za poznáním, jsme mohli naplňovat pouze v krátkém letním čase rozvolněných koronaopatření. Byli jsme v ekoparku, tři dny jsme jezdili k jezeru, kde jsme pak s dětmi pluli na plachetnici. Ale v tom čase, kdy to bylo možné, tedy kdy směly být v provozu školy, k nám děti chodily nadále do klubu a veškeré volnočasové aktivity v jeho rámci probíhaly. Tedy různá řemesla (kovařina, košíkářství, sklářství, voskařství, výroba šperků z korálků, keramika, plstění z ovčí vlny), hraní společenských, stolních i venkovních her, společné čtení si atd.

 Peníze jsme použili na nákup tee – pee, dále polic do klubovny a také dalšího vybavení klubovny, tedy úložných boxů, rohožek, dávkovačů na mýdlo, košíků a nůžek. Část jsme hradili z grantu, část šla z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů jsme uhradili také vstupné do zámku a muzea včetně podzemí.

Tento projekt podpořil v roce 2020 částkou 21 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: