Projekt: Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu II.

2017 – 2018

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu.

Ve skanzenu žije a pracuje několik lidí, kteří vymýšlí a organizují různé programy a workshopy pro školy a školky v Libereckém kraji a také volnočasové aktivity a kroužky pro děti z Frýdlantského výběžku. Tak tomu bylo i v letech 2017 a 2018, kdy probíhaly velmi podobné aktivity.

Prvním cílem projektu byla realizace Koňského putovního tábora. Ten probíhal jako pohodové putování po Frýdlantsku. Chvilku pěšky, chvilku koňmo a chvilku na voze, jako za starých dob. Cestou si děti potrénovaly ekologii v praxi a vylepšily sociální dovednosti.

Druhým cílem projektu bylo to, co ke každému skanzenu neodmyslitelně patří – cesta za starými řemesly – programy a workshopy pro školy. V muzeu ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se a vyzkoušejte mne, prosím!“ Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti vyzkoušely i košíkářství, z tradičních materiálů – vrba, nebo na práci lehčích a ohebnějších – pedig. Dalším řemeslem, které do našeho kraje patří je sklářství – děti vyráběly korálky z roztaveného skla navíjené na kovové tyčinky. Další řemeslo – pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství) – vyzkoušeli jsme si svíčky stáčené z mezistěn, svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Také jsme zkoušeli výrobu mýdel a samozřejmě i pečení v peci. V rámci ekoprogramů zažily děti zkoumání a péči o vodní biotopy a permakulturu. Jedny z nejoblíbenějších programů jsou tradičně programy koňské – ať už jízdy na koních a nebo s koňským povozem.

Tyto programy jsme dělali pravidelně pro místní děti, které k nám chodí na dva kroužky (jeden vždy ve čtvrtek (Ledňáček) a druhý v pátek (Vlaštovka). Dohromady je to 30 dětí, kterým se věnujeme pravidelně každý týden (a proto, že jich je tolik, jsme je museli rozdělit už do dvou kroužků), protože v jednom to nešlo :-). A jednorázově jsme programy dělali i pro školy a skupiny „přespolní“.

Tento projekt podpořil částkou 47 000,- Kč a v roce 2018 částkou 50 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: