Projekt: Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

2016

Vybavení skanzenu s truhlářskou a kovářskou dílnou, ale i s dalšími prostory a nářadím přímo vybízí k řemeslným programům, zatímco jeho bezprostřední okolí s naučnou „motýlí stezkou“, různými ekotopy včetně přírodních jezírek, pak nabízí dokonalé prostory k pořádání ekovýchovných programů.

Účelem tohoto projektu přitom bylo zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, což se stalo zejména nákupem různého nářadí a vybavení. Projekt v realizační části měl více částí: Letní putovní tábor s koňmi, pravidelný kroužek Ledňáček a programy ve skanzenu pro školy a skupiny dětí z Libereckého kraje.

Putovní tábor byl čtyřdenní a opět jsme zvolili jinou trasu, projeli jsme další část polského příhraničí. První noc jsme spali na louce u řeky Kwisy, kde si děti vytvořily bludiště v pobřežních porostech. Další den jsme se zastavili v hezkém městečku Gryfów Slaski s historickým centrem, kde jsme si prohlédli mimo jiné kostel s průvodkyní. Pak už jsme mířili k jezerům, kde jsme trávili čas koupáním, plutím na nafukovacích lodích, hrami i objevováním hradu nad jezerem.

Na Ledňáčku jsme se opět pravidelně každý týden s dětmi věnovali různým ekovýchovným i řemeslným aktivitám, jak ukazují fotky v galerii a nebo na facebooku. Stejně tak i programy pro školy a další skupiny byly natolik pestré, že je lze těžko pár větami popsat, ale fotky to udělají lépe 🙂

Našich programů se v rámci tohoto projektu celkem zúčastnilo 151 lidí (25 dospělých a 126 dětí, z toho 44 opakovaně v rámci pravidelných programů pro stejné skupiny dětí)

Tento projekt podpořil částkou 35 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Tento projekt podpořila částkou 10 000,- Kč:

Obec Jindřichovice pod Smrkem

http://www.jindrichovice.cz/

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: