Projekt: Vybavení pro management pozemkového spolku

2020

V průběhu projektu se nepodařilo zorganizovat žádný firemně dobrovolnický den, protože obě sezóny, kdy firmy na dobrovolnické akce vysílají své zaměstnance (jarní a podzimní), letos kvůli nařízením vlády odpadly. Nicméně tento výpadek byl více než nahrazen akcemi běžnými, dobrovolnickými, kdy jsme sice nevyhlašovali žádné hromadné akce, ale vzhledem k tomu, že nebylo možné příliš cestovat za hranice a mnozí lidé přišli o práci nebo pracovali na dálku a to mohli dělat i od nás se svým počítačem, tak u nás víceméně pořád od jara až do podzimu byli nějací dobrovolníci. Průměrně tak 1 – 2, třeba i na týdny, občas ale i 6 – 15 lidí třeba na víkend.

 Dobrovolníci pomáhali nejvíce při přípravě a sázení nového vysokokmenného sadu, tedy při odstraňování náletu (i od obnovovaných tůní), úklidu dřevní hmoty, vykopávání pařízků z plochy budoucího sadu, kopání děr, sázení stromků a keřů, umísťování individuálních ochran (oplůtků) kolem stromků, nátěru přečnívajících větví a terminálů, stejně jako keřů, proti okusu zvěří. Dále pak jako každý rok při setí a přípravě, mulčování kolem keřů, při opravách ohrad, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při čištění vodního biotopu, při sklizni a sušení bylin, při ožínání, při kosení, sušení sena a jeho svážení koňským povozem a při ekovýchovných výletech s dětmi. Stejně jako loni, tak i letos se nám podařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z naší svobodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při praktických činnostech.

 Akcí se zúčastnilo celkem 34 dobrovolníků. Tyto akce však nebyly financovány z projektu, realizace tohoto projektu pouze jejich uskutečnění umožnila.

 Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili motorovou pilu Hecht 50, sedmimetrové teepee, strunu a hlavu na křovinořez, pracovní rukavice (30x) a různý drobný spojovací materiál na opravu dřevěných plotů.

 Menší, než v projektu plánované (z důvodu mírného snížení dotace oproti rozpočtu), částky jsme využili i na poštovné, telekomunikaci, na mzdové náklady a 15% z přiznané částky i na režijní náklady. V rámci režijních nákladů byly využity peníze na účetnictví.

 Speciální náklady (v souladu s plánem v projektu) nebyly potřebné na aktualizaci ochranářského plánu, ten jsme aktualizovali dobrovolnickou prací předsedy s pomocí koordinátorky.

 

 

Tento projekt podpořil v roce 2020 částkou 51 180,- Kč:

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: