Projekt: Vybavení pro management pozemkového spolku

2022

V průběhu projektu proběhly 4 firemně dobrovolnické akce a to 22. 4. od Kooperativy, 3. 6. od WAG payment solutions, 22. 9. a 23. 9. ČEZ, celkem to bylo 25 dobrovolníků. Kromě nich proběhly ještě 4 další dobrovolnické akce nefiremní s celkem 16 účastníky.

Dobrovolníci pomáhali nejvíce při ožínání a mulčování nového vysokokmenného sadu a také při nátěru přečnívajících větví a terminálů, stejně jako keřů, proti okusu zvěří. Individuální ochrany našich 16 jedliček v pralese už dosloužily, tak se letos dělaly nové a i přečnívající větve a terminály jedliček se natíraly proti okusu zvěří. Dále pak jako každý rok dobrovolníci pomáhali při setí a sklizni, mulčování kolem keřů, při opravách ohrad, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při čištění vodního biotopu, při sklizni a sušení bylin, při ožínání, při kosení, sušení sena a jeho svážení a při ekovýchovných výletech s dětmi. Stejně jako v dřívějších letech, tak i letos se nám podařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z naší svobodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při praktických činnostech.

Tyto akce však nebyly financovány z projektu, realizace tohoto projektu pouze jejich uskutečnění umožnila.

Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili Ruční plečku, Pluh plečky, 2x Motyku, Hrábě na listí, železné hrábě, 2x dřevěné hrábě na seno, Lehké plastové kolečko, 4x Konve , malý drtič na ovoce, Páčidlo, Poříz, Kladívka, Sekyru, Sada bitů a vrtáků, 6x násady na sekery/kladiva/motyčky, Zednické lžíce, špachtle, Rašple, 2x Koště Mop (set), 2x Košťátko, lopatka, Štětce, Metr 5m, 10m, Plátky na přímočarou pilu, brousky na kosu, lopatky zahradní, zahradní nůžky, 3 pilky, rašple, spojovací materiál a rukavice i řetěz na pilu.

 V rozpočtu alokované částky jsme použili i na poštovné, na dohodu o provedení práce koordinátorky a 15% z přiznané částky i na režijní náklady. V rámci režijních nákladů byly využity peníze na účetnictví.

 

Tento projekt podpořil v roce 2022 částkou 45 631,- Kč:

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: