Projekt: Vybavení pro management pozemkového spolku

2017 – 2018

Velmi podobný projekt probíhal v obou letech. V jeho rámci se podařilo zorganizovat každý rok 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, dobrovolnické.

Firemní a běžní dobrovolníci pomáhali při mulčování kolem keřů a na zahradě, při opravách ohrad, při moštování, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při utěsňování a čištění vodního biotopu a sázení vodních a jiných rostlin, při sklízení ovoce a zeleniny, sklizni a sušení bylin, při pletí a ožínání, při kosení, při instalaci nových informačních tabulí a výstavy fotografií „Aleje na Frýdlantsku“, při ekovýchovných programech zejména o vlcích navracejících se na Frýdlantsko a o vodních živočiších. Po oba roky se nám hodně dařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z našeho kroužku a svobodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při praktických činnostech.

Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili elektrickou brusku, akuvrtačku, křovinořez s helmou a různé drobnější nářadí.

Tento projekt podpořil v roce 2017 částkou 49 500,- Kč a v roce 2018 částkou 57 000,- Kč

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: