Projekt: Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích

2017 – 2018

Tento projekt probíhal po oba roky a měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi.

Dlouhodobá práce s kroužky tanečnic. Každý týden proběhla půlhodinová schůzka mladších (školkových) a následně i hodinová schůzka starších (školních, prvostupňových) tanečnic. Tyto tanečnice jezdily i na taneční festivaly, byli jsme s nimi na Tanci srdcem v Jablonci nad Nisou, na Tanečním podvečeru organizovaném Společností tanečních pedagogů v Praze a na česko – polsko – německém festivalu Märchenfest (Ještěd – Sněžka – Oybin) v Žitavě. Před festivaly probíhala i delší, třeba několikahodinová sobotní soustředění. Tanečnic v obou kroužcích bylo 30, ale jednalo se o pravidelnou práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků.

Dlouhodobá práce s česko polským Klubem dětí v domácí škole (Svobodná škola Ronja). Každý týden proběhly tři pětihodinové schůzky, zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká práce s dětmi byla nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě byly vlastně stovky…

Dlouhodobá práce s dětmi v rámci dětských kroužků Ledňáček a Vlaštovka. Od září 2017 nám totiž počet dětí v kroužku překročil únosnou míru a tak jsme museli děti rozdělit do dvou kroužků s obdobným programem, jednoho ve čtvrtek a druhého v pátek. Znamená to tedy dvou a půl hodinové schůzky dvakrát týdně, celkově asi pro 30 dětí.

Delší výlety s dětmi ze Svobodné školy Ronja i z kroužků. Mnohokrát jsme byli na různých představeních v Naivním divadle, jednou v IQ Landii, a když se ochladilo, tak jsme jezdili i na bruslení, naproti tomu v létě jsme byli v Kulturinsel Einsiedel, kde si děti užily dobrodružný, vzdělávací i veselý pobyt v „městečku“, vytvořeném přímo pro ně. A vrcholem byla dvoudenní výprava (s přespáváním ve stanech) do Kutné Hory, kam děti toužily jet, protože je v tu dobu nejvíc lákalo téma dolování, stříbra a drahých kamenů. Sfárali jsme tedy do dolu, zažili jsme výrobu mincí, ale viděli jsme i chrámy a samozřejmě známou Kostnici, jež na děti silně zapůsobila.

Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdily na krátkodobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, ale dětské kolektivy k nám jezdily i na další tanečně, hudebně a pohybově nebo výtvarně laděné několikahodinové programy.

Tento projekt podpořil v roce 2017 částkou 69 000,- Kč a v roce 2018 částkou 100 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Tento projekt podpořila v roce 2017 částkou 15 000,- Kč a v roce 2018 rovněž částkou 15 000,- Kč:

Obec Jindřichovice pod Smrkem

http://www.jindrichovice.cz/

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: