Projekt: Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích III

2019

Již třetím rokem jsme se zapojili do tohoto projektu s hlavním zaměřením pro letošní rok Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, tedy podpora aktivit, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy a podobně. Druhým naším cílem byla Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Působíme v malé pohraniční obci Jindřichovice pod Smrkem, kde děti kromě námi organizovaných aktivit mnoho jiných příležitostí k trávení volného času ve smyslu zdravého životního stylu a tvořivosti nemají. Dojíždění za kroužky jinam je pro většinu dětí obtížné a tak lze místní děti v širším smyslu považovat za děti a mládež s omezenými příležitostmi. Myslíme si, že tento projekt je právě z tohoto důvodu potřebný.

Jedná se o projekt dlouhodobého charakteru a tak jako každý rok obsahoval více pestrých aktivit, aby si tam to své našlo co nejvíce dětí a mladých lidí.

Dlouhodobá práce s kroužkem tanečnic Elillo. Práce zahrnuje jednak pravidelné týdenní schůzky (školních, prvostupňových, ale nyní už i druhostupňových) tanečnic, ale i podpora v rámci víkedových soustředění a následně festivalů a akcí, kterých se tanečnice zúčastní, např. Tanec srdcem v Jablonci nad Nisou, nebo přehlídka Tanamburée ve Varnsdorfu. Tanečnice vystupují i na menších akcích v Jindřichovicích. Počet tanečnic v kroužku bylo v druhém pololetí školního roku 2019/19 14 a v prvním pololetí školního roku 2019/20 7, nicméně se jedná o pravidelnou práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Cílem nejsou jen ta vystoupení, ale celková práce s radostí z pohybu a s kultivací pohybu.

Dlouhodobá práce s česko polským Klubem dětí v domácí škole. Každý týden probíhají tři pětihodinové, od září dokonce šestihodinové schůzky Klubu dětí v domácí škole, zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká práce s dětmi je nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě bývají vlastně stovky… Programů se zúčastnilo 22 dětí ve 2. pololetí školního roku 2018/19 a 20 dětí v 1. pololetí školního roku 2019/20.

Delší výlety s dětmi z kroužku. Byli jsme s dětmi v Jeleniej Górze, kde jsme navštívili „Bránu času“, výlet do podzemí, kde probíhají programy a jsou expozice z oblasti historie, fyziky, chemie a mineralogie. Pro odlehčení jsme pak s dětmi navštívili bývalou cihelnu, z níž je udělána aréna, kde děti mohou jezdit na „wrótkach“, tedy speciálních kolečkových bruslích.

Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdí na krátkodobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, ale další dětský kolektiv k nám přijel i na muzikoterapeutický program, k němuž jsme přidali i jízdu na koních a tvoření korálků.

Festival hudby, tance, výtvarných a řemeslných aktivit, zdravé výživy a celkově naplnění v životě jsme letos v létě poprvé uspořádali v Žijícím skanzenu zejména pro mládež i děti s rodiči. Měl až nečekaný úspěch, zúčastnilo se ho 97 dětí a mladých lidí.

Tento projekt podpořil v roce 2019 částkou 120 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Tento projekt podpořila v roce 2019 částkou 15 000,- Kč:

Obec Jindřichovice pod Smrkem

http://www.jindrichovice.cz/

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: