Projekt: Přeshraniční cyklotrasa „Mlýnská“

2008

Jako podkapitola projektu Žijící skanzen vznikla i přeshraniční cyklotrasa, která vede z Frýdlantu přes tamní zámek, Stelzigovu kovárnu v Dolní Řasnici, skanzen a větrné elektrárny s ekocentrem v Jindřichovicích přes hranice do obce Cziernawa Zdrój, kde se nachází veřejně přístupný vodní Czarci mlyn (Čertův mlýn). Cyklotrasa je v terénu vyznačena klasickými tabulkami s logem „Mlýnská“.

Projekt cyklotrasy finančně podpořili (celkové náklady cca 60 tis. Kč):

Evropská unie v rámci programu Interreg III.A

http://www.crr.cz/cs/

http://europa.eu/index_cs.htm

Podpora z programu Interreg III.A byla poskytnuta spolu s potřebným servisem a poradenstvím prostřednictvím Centra regionálního rozvoje.

Od svého založení v roce 1996 se CRR aktivně podílí na podpoře regionální politiky vlády.

Jako implementační agentura či kontrolní a zprostředkující subjekt, zajišťuje aktivity zaměřené na dotační programy Evropské unie (EU) vypsané pro Českou republiku.

Z tohoto zdroje nám na projekt Žijící skanzen spolu s jeho podprojekty (naučná stezka a cyklotrasa) byl poskytnut zatím největší příspěvek cca 8,2 mil. Kč.

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A

logo

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: