Projekt: Nově na konci světa

2020 – 2022

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015398

Skupina rodičů, která vzdělává děti formou domácího vzdělávání, se potýká s problémem zajištění dostatku financí pro svou rodinu a uspokojivý život v pohraničí, které je právě na Frýdlantsku specifické velkou mírou nezaměstnanosti, malou nabídkou adekvátních pracovních míst a skromnou infrastrukturou (v obci není dětský lékař, chybí zařízení, která by nabízela širší spektrum volnočasových aktivit atd.) Rodiče se zodpovědně a intenzivně věnují vzdělávání a výchově svých dětí, v čemž zároveň vidí hluboký smysl.

Z tohoto důvodu se nemohou naplno věnovat pracovní činnosti, podnikání a stávají se sociálně znevýhodněnými, což by se však negativně projevilo i na sociální situaci rodiny včetně dětí. Problém je v nemožnosti sladit domácí vzdělávání dětí s ekonomickou aktivitou obou rodičů. Ve městech je obvykle snazší tento problém řešit – jsou tam zaměstnavatelé, kteří platí nadstandardní mzdu nebo široké možnosti podnikání a jsou tam i komerční zařízení péče o děti – soukromé školy. Zde ani jedno z toho není – a rodiče ve zdejší hospodářsky slabé oblasti nevydělávají tolik, aby komerční zařízení mohlo vzniknout. Přesto však jsou tu rodiče, kteří ze závažných důvodů realizují domácí vzdělávání dětí v souladu s moderním trendem ve vzdělané části společnosti. Bagatelizovat tento trend a „přimět rodiče“ s poukazem na ekonomickou situaci regionu k nejjednoduššímu řešení „dát děti do klasické školy, i když k ní mají výhrady“ není vhodné. Tito rodiče a v budoucnu jejich děti mají potenciál na Frýdlantsku něco změnit…

Tento projekt podpořila částkou 797 406,25 Kč:

Evropská unie - Evropský sociální fond

https://www.esfcr.cz/

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování), z programu Rodiče a děti, administrovaného MASiF (Místní akční skupinou mikroregionu Frýdlantsko).

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: