Projekt: Naučná stezka „Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše“

2008

I naučná stezka pro pěší a cyklisty vznikla v rámci širšího projektu Žijící skanzen. Stezka je okružní, propojuje nejzajímavější místa v Jindřichovicích a měří celkem 12km, je ale možné zvolit některou ze zkratek. Cesta má 20 zastavení, která jsou tvořena dřevěnými plastikami, k nimž často přináleží i kamenné sochy. A texty na ní, jak už sám název napovídá, jsou značně odlišné od běžného pojetí naučných stezek…

Projekt naučné stezky finančně podpořili (celkové náklady cca 150 tis. Kč):

Evropská unie v rámci programu Interreg III.A

http://www.crr.cz/cs/

http://europa.eu/index_cs.htm

Podpora z programu Interreg III.A byla poskytnuta spolu s potřebným servisem a poradenstvím prostřednictvím Centra regionálního rozvoje.

Od svého založení v roce 1996 se CRR aktivně podílí na podpoře regionální politiky vlády.

Jako implementační agentura či kontrolní a zprostředkující subjekt, zajišťuje aktivity zaměřené na dotační programy Evropské unie (EU) vypsané pro Českou republiku.

Z tohoto zdroje nám na projekt Žijící skanzen spolu s jeho podprojekty (naučná stezka a cyklotrasa) byl poskytnut zatím největší příspěvek cca 8,2 mil. Kč.

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A

logo

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Český svaz ochránců přírody v rámci programu Místo pro přírodu

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: