Projekt: Kroužky v Jindřichovicích

2015

Pravidelně každou středu pořádáme pro děti během školního roku kroužek Ledňáček, který je zaměřený na ekovýchovu, vyrábění a tvoření, hry, sporty, dobrodružství a turistiku. Počet dětí se v posledním roce rozrostl na 25 a díky finanční podpoře od obce jsme jim zpestřili nabídku.

Často s dětmi při výletech děláme oheň a se zájemci vaříme čaj či polévku, proto jsme pořídili kotlíky s trojnožkami. Sportovní aktivity jsme rozšířili o ping pong a také jsme pořídili odlehčené míče pro děti pro učení se volejbalu i fotbalu. Pořídili jsme ještě další sportovní potřeby – nafukovací rukávky a nafukovací kruhy pro menší děti, sady šipek a také luk se třemi šípy pro větší děti. Všechny tyto aktivity budou probíhat i v roce 2016 a dalších sezónách, protože všechny pořízené potřeby mají dlouhodobou životnost.

Pro využití horolezeckého vybavení pro více dětí, které jsme pořídili už před rokem, si Aneta Daňkovská na podzim udělala instruktorský kurz horolezení, díky čemuž nyní budeme moci s dětmi vyrážet na horolezení, např. na Šutr do Liberce a nebo do Nového Města.

Jeden z loňských výletů s kroužkem Ledňáček byl do Dolní Oldříše, kde se děti povozily v malém funkčním historickém vláčku-úzkokolejce. Kromě toho jsme se podívali i do tamního historického kostelíka. Účastníků bylo 35 a jeli jsme pronajatým autobusem.

V létě jsme s dětmi již potřetí prožili letní putování s koňmi.

Každý týden také vedeme taneční kroužek scénického tance pro děti předškolní i školní (počet tanečnic se rozrostl už tak, že od října už vedeme tři skupiny). Abychom viděli tanec jiných tanečních skupin, nasáli inspiraci a přidali mladým tanečnicím motivaci na sobě pracovat, zúčastnili jsme se 27.3. 2015 regionální přehlídky Tanec srdcem – přehlídky dětských tanečních skupin scénického tance v divadle v Jablonci nad Nisou. Byla to první příležitost tančit před úplně cizím publikem, navíc i před porotou, což byla pro všechny úplně nová zkušenost a v budoucnu bychom podobný zájezd zopakovali.

Tento projekt finančně podpořila částkou 15 000,-Kč:

Obec Jindřichovice pod Smrkem

http://www.jindrichovice.cz/

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: