Projekt: Hudební a výtvarné programy v Jindřichovickém skanzenu

2016

Krásné prostory jindřichovického Žijícího skanzenu by bylo škoda nevyužít všemi myslitelnými způsoby pro rozvoj tvořivého potenciálu dětí, mládeže i dospělých.

A proto po ekovýchovných a řemeslných programech ve skanzenu vznikl i projekt hudebních a výtvarných programů. V jeho rámci jsme opravili a naladili naše historické hudební nástroje – piáno, 2 harmoniky a heligonku, saxofon, klarinet, housle, citeru, balalajku a mandolínu. Další hudební nástroje jsme i koupili – 5 bubnů djembe, zvonkohru, tři flétny, k nim pak i různé doplňky jako plátky do saxofonu, smyčce či trsátka.

Rovněž jsme pořídili i řadu pomůcek pro výtvarné programy, z nichž můžeme jmenovat alespoň různé barvy, knoty, pedig, mýdlovou hmotu, lukopren na výrobu forem, křídy, kartony, keramická hlína, sklářský kahan a příslušenství nebo vypalovačku do dřeva.

Takto vybavení jsme mohli pořádat řadu programů a kurzů pro školy, skupiny dětí či mladých lidí a nebo i pro celé rodiny či dospělé. Celkem se programů zúčastnilo 83 dospělých a 163 dětí, přičemž 30 jindřichovických dětí se programů zúčastňovalo pravidelně v rámci každotýdenních kroužků a 25 dětí z klubu domácích školáků prožívalo programy dokonce několikrát týdně.

Tento projekt podpořil částkou 85 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Tento projekt podpořila částkou 5 000,- Kč:

Obec Jindřichovice pod Smrkem

http://www.jindrichovice.cz/

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: