Projekt: Ekovýchovný kroužek Ledňáček

2017 – 2018

Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 25 dětí z Jindřichovic.

Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod.

Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu (tam dokonce dvakrát).

Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa

Občanské sdružení Lunaria

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

(+420) 605 345 467

Email:

ing. Zbyněk Vlk: lunaria.jps@seznam.cz