Projekt: Ekovýchovný kroužek Ledňáček

2019

Aktivity kroužku Ledňáček pro děti jsou obvykle dány hlavně ročním obdobím a počasím. Patří mezi ně poznávání přírody a krajiny, péče o krajinu, rostliny a živočichy, výlety za přírodními zajímavostmi, ale také tvoření z přírodních surovin.

Kroužek Ledňáček měl v roce 2019 pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a bylo do něj přihlášeno 40 dětí z Jindřichovic a okolí. Témata schůzek a aktivit jsou obvykle dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku či podle hlasu), stopování, vysazování rostlin např. do našeho jezírka v rámci areálu skanzenu, jízda přírodou na koni či na voze a nebo permakultura, ekozahrady, pěstování a krajinnou ekologii.

Děti bavilo i různé tvoření v dílně, například ze dřeva. Důležité byly také cesty za přírodními zajímavostmi či na zajímavé ekovýchovné programy do jiných organizací (byli jsme na zámku Czocha, na horolezecké stěně, v automobilovém muzeu v Porscheho domě ve Vratislavicích, Ekoparku, IQ landii, Českosaském Švýcarsku včetně tamního pravěkého parku, na věži v Siedlecině, v Českém ráji na hradě Frýdštejn i Valdštejn, ve Szklarskej Porebie na věži emocí, minigolfu, bobové dráze i dinoparku, v libereckém technickém muzeu i Malém divadle). Cíle cest plánujeme vždy v rámci komunitního plánování spolu s dětmi, ty nejvíce určují, co je právě nejvíce zajímá a podle toho tedy aktuálně přizpůsobujeme nabídku, z níž si přímo děti vyberou.

V rámci projektu proběhly i drobné úpravy klubovny, díky tomu jsme adaptovali novou místnost, sloužící především pro různé výtvarné činnosti. Dětem jsme také poskytli fotky ze zdokumentovaných akcích na CD.

Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa

Občanské sdružení Lunaria

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

(+420) 605 345 467

Email:

ing. Zbyněk Vlk: lunaria.jps@seznam.cz