Projekt: Ekovýchova v Žijícím skanzenu

2009 – současnost

Vybudování areálu Žijícího skanzenu dalo základ všem dalším aktivitám, které se v jeho prostorách mohou odehrávat. Nejběžnější jsou exkurze škol, táborů a jiných skupin dětí, ale nejen jich – velmi časté jsou výpravy turistických i jiných zájmových klubů dospělých a pravidelnou spolupráci jsme navázali i s Lázněmi Libverda, které k nám vozí své hosty téměř každý týden. A kromě těchto organizovaných exkurzí k nám chodí mnoho návštěvníků i individuálně – a je jich přibližně celkem 6000 ročně…

Ovšem to nejsou zdaleka jediné aktivity ve skanzenu. Tradičními se staly projektové ekovýchovné dny pro různé školy, které tu pro ně připravujeme. A tak jsme se s dětmi blíže podívali na zdravou výživu, na tradice vánoční i velikonoční, na vynášení Morany… Děti byly už zdejším prostředím velmi unešené a pak i naším přístupem, takže se neuvěřitelně dokázaly otevřít. Všechno jsme s nimi dělali zážitkovou formou, takže měly možnost si opravdu vším projít, ne se o tom „učit“. Když jsme měli téma obiloviny, tak jsme s koňmi orali zem, na fofru čistili zrní a pak ho nesli do větrného mlýna, z mouky jsme na peci pekli placky a koblížky a navíc si s námi děti zahrály loutkovou pohádku o obilí, u níž mohly ovlivňovat děj… Při tématu „voda“ jsme se neomezili jen na „hmotnou stránku věci“, ale šli jsme i dál, povídali jsme si o pokusech Masaru Emota, jak emoce člověka ovlivňují krystaly vody. Ukázali jsme si i pár obrázků a pak děti dostaly každé na papírku napsanou nějakou emoci a zkusily namalovat, jaký asi krystal vody by z ní vznikl… Výsledky byly neuvěřitelné, děti mají úžasnou schopnost empatie a schopnost vyjádřit emoce obrazem! A když jsme si pak společně nad obrázky představovali ty krystaly vody, z nichž je složeno i naše tělo, při různých emocích, až i nás dospělé mrazilo a měli jsme slzy v očích. Věříme, že tato o mnoho hlubší, než běžně pojímaná ekovýchova, v dětech zanechala opravdu stopy, že mají ve své životní cestě na co navazovat…

A protože nejblíž máme jindřichovickou školu, tak také pro ni toho tvoříme nejvíc. V rámci různých projektových dnů jsme společně vyráběli buben z vykotlaného kmene a další pravěké hudební nástroje, slavili masopust, ale také společně s aztéckými Indiány, kteří u nás vedli měsíc semináře, jsme oslavili setkání bájných hadů (indiánského opeřeného hada a našeho jindřichovického sedmihlavého hadího krále), během něhož dostaly děti dávno ztracenou kouzelnou korunku hadího krále, kterou při obřadu vytrhl indiánský šaman přímo ze země. Na dětech nyní je, aby během školního roku navrátili korunce svým poznáním živlů a přírody sedm chybějících drahokamů, aby korunka opět získala svou kouzelnou moc…

Při škole vedeme i dětský kroužek „Ledňáček“, kde spolu s dětmi poznáváme přírodu a snažíme se jí pomáhat, chodíme do okolí Jindřichovic a poznáváme jejich historii, ale hrajeme i různé společenské hry a nebo divadlo či tvoříme hudební představení. Vypravili jsme se za památným bukem a malovali ho, aby se dostal do knížky o místním dědictví. Pro dětské hřiště uprostřed obce jsme vyráběli hmyzí hotel a ptačí budky. Situace, kdy v naší truhlářské dílně spousta dětí řeže, vrtá a přitlouká historickým nářadím, aby měli kde bydlet ptáčci, ale i drvodělky, zednice či ploskočelky, které budou obývat vznikající hmyzí hotel, hned tak z paměti nevymizí… A to, že i děti do hloubky prožily tuto tvorbu, zůstalo zachováno i v textech a obrázcích, které vytvořily na informační tabuli ke hmyzímu hotelu (ostatně přečtěte si ji…). A výprava do pravěku, kdy malé „ženy“ pečou na kameni placky a malí „muži“ připravují oštěpy na obranu před šavlozubým tygrem a všichni společně pak nechají pod kamenným převisem kresby zvířat nakreslené uhlíky z ohniště, taková výprava se také nezapomíná…

Samostatnou kapitolou tohoto projektu jsou i kursy, ty jsou ale detailněji představeny zde, takže není třeba se o nich tady víc rozepisovat. 🙂

Projekt finančně podpořili (celkové náklady jsou cca 130 tis. Kč ročně):

Liberecký kraj v roce 2009

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Úřad práce se na našich projektech podílí dlouhodobě financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP).

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP.

Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.

Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Pravidelně každoročně spolu s ÚP obnovujeme smlouvu na zřízení míst veřejně prospěšných prací (v posledních 2 letech jsou to vždy dvě místa). ÚP nám hradí asi 85% mzdových nákladů, tedy cca 200 tis. Kč ročně.

logo

OSIT s.r.o., DELLPOINT

http://www.dellpoint.cz/‎

Společnost Osit s.r.o. je dodavatelem řešení a služeb v oblasti IT pro podniky malého až středního rozsahu i jednotlivce. Osit s.r.o. je certifikovaným partnerem DELL, nabízí tedy veškerý sortiment společnosti DELL včetně záručních i pozáručních oprav. V roce 2013 získala firma již podruhé významné ocenění od nezávislé poroty v soutěži Vodafone firma roku.

Firma nás podpořila v roce 2014 sponzorským darem 2 200 Kč na realizaci ekovýchovných programů v Žijícím skanzenu, konkrétně pro děti z Mateřské školky U Potůčku z Liberce. Za nás i za děti moc děkujeme.

Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Úřad práce se na našich projektech podílí dlouhodobě financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP).

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP.

Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.

Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Pravidelně každoročně spolu s ÚP obnovujeme smlouvu na zřízení míst veřejně prospěšných prací (v posledních 2 letech jsou to vždy dvě místa). ÚP nám hradí asi 85% mzdových nákladů, tedy cca 200 tis. Kč ročně.

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: