Projekt: Druhově bohatý vodní biotop

2014 – 2015

Jezírko má z pramene stálý přítok vody, který je vždy při deštích a tání sněhu podstatně navyšován odtokem vody ze střech skanzenu a z kamenného dvora. Tato dešťová voda je taktéž svedená do jezírka. Ve středoevropských podmínkách se evapotranspirace rovná a nebo je menší než je úhrn srážek. Stačí tedy pouze zajistit minimalizaci průsaku a přírodní jezírko už bude funkční i s určitou výměnou vody. Nechceme-li použít žádnou umělou hmotu, nabízí se jen jediné řešení a tím je hornina „bentonit“. Bentonit je hornina vznikající zvětráváním mateční horniny z čediče (třetihorní hornina). Je charakteristická vysokým obsahem jílových nerostů. Jedná se o reziduální a nepřemístěnou jílovitou horninu, která má velmi dobrou sorpční vlastnost, vysokou schopnost výměny kationtů. Je to plastická hornina s vlastnostmi, které jí umožňují bobtnat. Tyto vlastnosti předurčují bentonit mj. k výbornému použití jako těsnící vrstvy do jezírek, rybníků a vodních nádrží. Jezírko chceme tedy utěsnit bentonitem, který má bobtnavost 100-300% a utěsní všechny škvíry ve zdejší zemině. Toto řešení jsme konzultovali s odborníkem na vodní nádrže RNDr. Přikrylem ze společnosti ENKI Třeboň.

Po utěsnění jezírka nastane další radostná práce. Jezírko má velmi nepravidelný, přírodní tvar s velmi různorodou hloubkou. To umožňuje vysázet velké množství původních domácích vodních a pobřežních rostlin do jejich optimálních podmínek. Tím by se jezírko stalo velmi pestrým biotopem s řadou vzácných původních rostlin, které se nyní už málokde najdou. Většina vodních ploch byla totiž eutrofizována buď přímo krmením pro chov ryb a nebo splachem z polí. Tato oligotrofní, mírně kyselá voda dá dokonalou příležitost pro růst vodních rostlin, aniž by došlo k invaznímu růstu některých druhů, jak se tomu stane při narušení křehké rovnováhy vodního ekosystému například intenzivním chovem ryb či třeba zabahněním.

Tento projekt finančně podpořila částkou 56 000,-Kč:

Nadace Partnerství a Nestlé

http://www.nadacepartnerstvi.cz/

http://www.nestle.cz/

Nadace Partnerství je  nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership for Sustainable Development.

Společnost Nestlé je přední světovou potravinářskou firmou, podnikající v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu. Společnost založil Henri Nestlé ve Švýcarsku v roce 1866. V České republice a na Slovensku patří Nestlé jako významnému výrobci a zaměstnavateli dlouhodobě jedno z předních míst v rámci tuzemského potravinářského průmyslu.

logo     logo

KERAMOST, a.s.

www.keramost.cz

Nejvýznamnější producent výrobků na bázi bentonitů v České republice akciová společnost KERAMOST s více než 20 letou tradicí, těží a zpracovává velmi kvalitní nerostné suroviny z vlastních lokalit za použití bezodpadových technologií. Tato severočeská firma kromě zmíněných bentonitových produktů vyrábí a dodává minerální vysoušedla, steliva, znělec a metakaolin. Tyto materiály jsou s oblibou využívány ve stavebnictví, sklářství, chovatelství, slévárenství, ale také v ekologických aplikacích např. při čištění odpadních vod.

Společnost KERAMOST a.s. nás podpořila v roce 2014 darováním stavebního bentonitu pro utěsnění vzorového přírodního koupacího jezírka přímo v areálu Žijícího skanzenu. Pomohla nám tak zrealizovat projekt „Druhově bohatý vodní biotop“. Děkujeme.

logo

Tento projekt podpořila částkou 23 000,- Kč:

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

http://jizerky.ecn.cz/

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast občanů při uplatňování principů udržitelného života. Na tyto cíle vynakládá ročně v průměru přes 1 milión Kč, což z ní činí jednu z největších grantových institucí v regionu a třetí největší ekologicky zaměřenou nadaci v republice. Solidní základní jmění ve výši 45 miliónů Kč dává předpoklad k dlouhodobé podpoře kvalitních projektů.

Nás nadace podpořila v roce 2005 částkou 50 tis. Kč při projektu „Probuzení spící krásky“ a částkou 23 tis. Kč v roce 2015 v projektu „Druhově bohatý vodní biotop“. V roce 2016 podpořila také projekt “Ochraňujme aleje“ částkou 20 tis Kč.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: