Projekt:

Evropský sbor solidarity

2019 – 2021

Psal se konec roku 2018 a my jsme naskočili na rozjíždějící se vlak: Evropský sbor solidarity.

Byla to výzva, ale zvládli jsme to! A tak od roku 2019 u nás v Žijícím Skanzenu hostíme vždy 2 dobrovolníky, kteří s námi tráví celý jeden rok.

 Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti, které je inspirují k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Frýdlantsko je ekonomicky velmi znevýhodněným regionem s vysokou mírou nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi (a téměř absolutní nezaměstnaností mezi mladými Romy). To s sebou nese i sociální vyloučení, nemožnost cestovat kvůli nedostatku peněz, špatnému pocitu z bohatších regionů atd. Díky možnosti být součástí Evropského sboru solidarity, naši národní dobrovolníci získávají zcela nový společenský kredit, který jim pomáhí cítit se jako užitečná a legální součást společnosti.

 My jsme se zaměřili na podporu místní sociální komunity a tak v letech 2019/2020 a taky v 2020/2021 jsme hostili vždy 2 místní hochy. Věříme, že jsme jim umožnili nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj. Po dobu jejich působení se podíleli na různých pracích:

 – budova nového lázeňského domku a ateliéru pro Svobodnou školu Ronja; výsadba nových stromů, renovace jezírka, oprava zvonice a „pravěkého“ altánku. Dále obnova tůní a založení nového ovocného sadu – odstraňování náletových dřevin, příprava půdy, výsadba stromků a keřů, mulčování. Díky nim měli koně každé zimní ráno dostatek sena a čerstvou vodu. Kluci také opravovali ploty, zrekonstruovali koňský povoz a také se věnovali obnově hliněných omítek v historické části Skanzenu, restaurování starého nábytku a mnoho dalších dílčích prací.

Tímto velice děkujeme Evropskému sboru solidarity za jejich finanční podporu a klukům za skvělou práci!

 

Za rok 2019 Evropský sbor solidarity podpořil tento projekt částkou : 22 746 EUR

Za rok 2020 Evropský sbor solidarity podpořil tento projekt částkou: 23 677,95 EUR

Evropský sbor solidarity

https://europa.eu/youth/solidarity_cs

 

Cílem evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu by získali cenné zkušenosti, které by je inspirovaly k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: