Projekt: CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform IV

2022 – 2023

Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci domácího a svobodného vzdělávání, která bude probíhat od 21. září 2022 již počtvrté jako projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem. Je to dlouhodobý projekt zaměřený na rozvoj spolupráce rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně. Součástí projektu je kromě pravidelných akcí (klub domškoláků, výlety a kroužky pro děti) – tentokrát také kurz nenásilné komunikace pro dospělé, nebo diskuze s Maricou Laščekovou, autorkou knížky „Kto som – kniha pre rozvoj, úspech a šťastie detí“. Opět uspořádáme Free-school Open Stage v Jelenní Goře (otevřená příležitost pro jakékoliv umění domácích školáků), těšit se můžete také na oživení YouTube kanálu. Naší partnerskou organizací pro přeshraniční projekt je opět svobodná škola Mandala z Jelenní Gory a nově navážeme v rámci projektu užší spolupráci se svobodnou školou Radostný svet ze Slovenska a Libereckou Sudbury školou.

Behind this english name is hiding czech – polish cooperation by practical implementation and propagation of free homeschooling, which will be realised from 21.9.2022 for the fourth time already as a project of Lunaria c.a. granted by Visegrad. It is a long-term project focused on expansion of cooperation of all families, individuals and organisations involved in homeschooling on Polish and Czech side. Part of the project (aside from regular activities – clubs for homeschoolers, trips and circles for children) there will be new workshop of non-violent communication for adults or a discussion with Marica Laščeková, author of the book „Who am I – book for development, success and happiness of children“. We organize again our Free-school open stage in Jelenní Gora (open opportunity for any art of homeschoolers). You could also look forward to boosting of our YouTube channel. Our partner organization for this cross-border project is Free School Mandala from Jelenia Gora again and we also follow up with establishing cooperation with Free School Happy World
from Slovakia and Liberec Sudbury School. We thank Visegrad Fund for their support.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky pro udržitelnost regionální spolupráce ve střední Evropě.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Děkujeme všem za podporu.

Thank you all for your support.

Mandala- Wolna Szkoła w Jeleniej Górze (FB odkaz)

 

Tento projekt nás podpoří již počtrté. Tentokrát částkou: 9 992 EUR (948 453 Kč).

 

International Visegrad Fund

The Fund is an international donor organization, established in 2000 by the governments of the Visegrad Group countries—Czechia, Hungary, Poland and Slovakia—to promote regional cooperation in the Visegrad region (V4) as well as between the V4 region and other countries, especially in the Western Balkan and Eastern Partnership regions. The Fund does so by financing grants and awarding scholarships and artist residencies through its annual budget of €8 million annually provided by V4 governments.

https://www.visegradfund.org/

 

 

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: