Projekt: CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform II

2019

Již druhý projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem bude dále rozvíjet spolupráci rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně. Součástí projektu budou kromě pravidelných akcí – výletů i kroužků pro děti také pravidelné lekce polštiny pro dospělé, nebo koncerty absolventa svobodné školy De Ruimte s diskuzí o svobodných školách v Jindřichovicích, ve Frýdlantě a v Jeleniej Góře. Těšit se můžete také na pokračování YouTube kanálu 🙂 Děkujeme Visegrádskému fondu za podporu.

Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci domácího a svobodného vzdělávání.

Our second project supported by Visegrad Fund will continue to develop cooperation of all families, individuals and organisations involved in homeschooling on Polish and Czech side. Part of the project aside from regular activities – trips and circles for children or Polish lessons for adults are also concerts of graduant of Free school De Ruimte with discussion about free schools in Jindřichovice, Frýdlant and in Jelenia Góra. You could also look forward to continuation of our YouTube channel 🙂 We thank Visegrad Fund for their support.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky pro udržitelnost regionální spolupráce ve střední Evropě.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Tento projekt podpořil částkou 9 612 EUR:

International Visegrad Fund

https://www.visegradfund.org/

Visegrad

logo

 

Nás podpořil zatím jednou ve výši přibližně 212 500,- Kč

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: