Projekt: CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform III

2021

Třetí projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem rozvíjel spolupráci rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně. Součástí projektu byli kromě pravidelných akcí – výletů i kroužků pro děti také pravidelné lekce polštiny pro dospělé, nebo  s diskuze o svobodných školách „Jak důvěřovat svobodě dětí“ s Valérií Dobešovou v Jindřichovicích, na Free-school Open Stage v Jelenní hoře jsme uvedli divadelní hru „Poslední vlk na Frýdlantsku“ od Jakuba Lišky. Těšit se můžete také na pokračování YouTube kanálu 🙂 Děkujeme Visegrádskému fondu za podporu.

Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci domácího a svobodného vzdělávání.

Our second project supported by Visegrad Fund continued to develop cooperation of all families, individuals and organisations involved in homeschooling on Polish and Czech side. Part of the project aside from regular activities – trips and circles for children or Polish lessons for adults or a discussion about free schools „How to trust children’s freedom“ with Valérie Dobešová in Jindřichovice, on the Free-school open stage in Jelenní hora we presented the theatrical play „The Last Wolf in the Frýdlant Region“ by Jakub Liška. You could also look forward to continuation of our YouTube channel 🙂 We thank Visegrad Fund for their support.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky pro udržitelnost regionální spolupráce ve střední Evropě.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Tento projekt podpořil částkou 9 984 EUR:

International Visegrad Fund

The Fund is an international donor organization, established in 2000 by the governments of the Visegrad Group countries—Czechia, Hungary, Poland and Slovakia—to promote regional cooperation in the Visegrad region (V4) as well as between the V4 region and other countries, especially in the Western Balkan and Eastern Partnership regions. The Fund does so by financing grants and awarding scholarships and artist residencies through its annual budget of €8 million annually provided by V4 governments.

https://www.visegradfund.org/

 

Nás podpořil již potřetí. Celkově ve výši přibižně 702 400 Kč.

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: