Projekt: Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železnici

2012

Všechno začalo v roce 2010 putovní výstavou a konferencí „Cestou vytrhaných kolejí”, kdy jsme přemýšleli nad budoucností bývalého železničního náspu. V minulém roce była vypracována studie vzniku cyklostezky, prezentovaná opět na putovní výstavě, která byla zakončena jednáním českých a polských starostů v Lesne.

Letos chceme ve spolupráci dobrovolníků polských, českých a mezinárodních vyčistit násep od náletů stromků a keřů. Kromě této práce samozřejmě plánujeme společné výlety do Jizerských hor, táboráky a jinou zábavu. Na workcamp v létě 2012, organizovaný se sdružením „Jeden svět” z Poznaně, k nám přijedou i dobrovolníci z celého světa.

Projekt grantem finančně zaštiťuje polská strana

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: