Projekt: Aleje na Frýdlantsku

2016 – 2017

Tento projekt navazuje na naše aktivity v loňském roce a na snahu zachránit aleje na Frýdlantsku, v rámci níž se spojilo více aktivistů a založilo občanskou iniciativu Zachraňme aleje.  Společně jsme v tomto roce díky projektu uskutečnili  Rozloučení s Kočárovou alejí s doprovodným programem – představením Muž, který sázel stromy a putovní výstavou o alejích.

Frýdlantsko je malebnou krajinou v podhůří Jizerských hor, krásu tohoto pozapomenutého kraje již více než sto let podtrhují všudypřítomné aleje. Dosud byly aleje pro místní obyvatele něčím samozřejmým, co sem vždy patřilo a patřit bude. Ale kvůli katastrofálnímu stavu místních silnic a zanedbanosti údržby již starších stromů náhle hrozila krajině ztráta krajinného rázu velkým plošným kácením.

Hrozící plošné kácení ve velkém vyburcovalo na podzim roku 2015 skupinu místních obyvatel z celého Frýdlantska ke spolupráci a aktivní snaze o záchranu alejí. Protože byl projekt Libereckého kraje již těsně před finálním schvalováním a již prošel výběrovým kolem jako projekt pilotní, nezbýval skoro žádný čas a nebylo mnoho možností. Díky neuvěřitelnému nasazení všech aktivistů se povedlo narychlo založit občanskou iniciativu Zachraňme aleje, problém medializovat, jednat s politiky a stát se účastníky schvalovacích řízení. Zprvu byla jednání spíše v bojovném duchu, když však druhá strana pochopila, že nechceme celý projekt za každou cenu zabrzdit – a tedy zabránit i opravám silnic, začala již konstruktivnější jednání. Vznikla pracovní skupina, kde jednali zástupci Kraje i projektanti, starostové a zástupci iniciativy Zachraňme aleje. Pracovní skupina prošla všechny úseky a posuzovala de facto každý strom. Zachránit se tak nakonec podařilo necelou polovinu z původního počtu. Původně mělo padnout k zemi 954 stromů, teď je osud zpečetěn „jen“ u 500 z nich. Zůstanou však zachovány čtyři aleje z pěti, většinou jde o kácení jednotlivých stromů v lesních úsecích, v místech mostků, stromů ve špatném zdravotním stavu i stromků náletových a občas stromů příliš zasahujících do silnice.

Bohužel jedna z nejvýraznějších a nejdiskutovanějších – a pro některé i ta nejkrásnější alej mezi Raspenavou a Krásným Lesem zvaná Kočárová bude pokácena. Tady záchrana není možná. Padne tu zhruba 300 stromů. Důvodem je špatný zdravotní stav jasanů (poranění od aut) a také nutnost rozšířit tuto silnici vzhledem k jejímu dopravnímu zatížení.

Nicméně podařilo se také domluvit náhradní výsadbu, kdy za každý pokácený strom se tři nové vysází a podstatným výsledkem je i vznik koncepční studie péče o aleje na Frýdlantsku.

Na tuto činnost jsme v roce 2016 navázali projektem „Ochraňujme aleje“, který měl za cíl téma alejí již ve zcela nekonfliktním duchu přiblížit veřejnosti a také se důstojně a pietně rozloučit s Kočárovou alejí.

Nejprve proběhla vernisáž putovní výstavy “Chraňme aleje“ spolu s hudebně-literárním představením “Muž, který sázel stromy“ v zámeckém pivovaru Frýdlant – 7. 10. od 19:30. Akce se zúčastnilo přibližně 40 lidí. Představení “Muž, který sázel stromy“ v podání Dua Paradisa a Martina Duška sklidilo zasloužený úspěch a zároveň jsme tak slavnostně zahájili putovní výstavu “Chraňme aleje“ – vzdělávací výstavu o alejích zapůjčenou od Arniky i s uměleckými fotografiemi alejí na Frýdlantsku od pana Čížka. Poté výstava dva týdny putovala: 10. – 14. 10. byla vystavena ve foyer frýdlantské radnice, 14. – 17. 10. v předsálí hejnického kina, 17. – 21. 10. v areálu lesnické školy v Hejnicích a nakonec byla i součástí závěrečné akce “Rozloučení s Kočárovou alejí“ dne 22. 10. od 12 hodin. Výstavu vidělo celkem 780 lidí. Naštěstí nám počasí i při naší venkovní akci přálo a všech 120 návštěvníků si užilo jak dětský scénický tanec “Listy“ (tanečnice z Jindřichovic), tak povídání o alejích (Zbyněk Vlk), koncert Yanka (Jana Bružeňáka) i Kayi (Karly Salabové) i drobné občerstvení. Zástupce spolku Arnika slavnostně předal ocenění za 3. místo v celostátní soutěži o nejkrásnější alej roku 2015. Při slavnostním odhalení jsme poté pokřtili pamětní kámen Kočárové aleje a nakonec jsme si všichni užili i rozlučkovou jízdu s koňskými povozy a průvodem alejí i s jezdci na koních. Celkově přátelskou a pohodovou atmosféru zpestřili členové i příznovci iniciativy Zachraňme aleje dobovými kostýmy.

V roce 2017 jsme vybudovali lavičku na posezení s fotografiemi a informacemi o této aleji, ta lavička byla symbolicky vytvořena z jednoho z jasanů pokácených v zimě 2016 – 2017. Tak vzniklo spolu se stolkem, jednoduchými stoličkami a pamětním kamenem pietní místo jako vzpomínka na tuto alej, která tu za nás téměř 150 let dýchala, poskytovala stín kočárům, pohlcovala prach a kouř z našich aut… A samozřejmě vedle nové silnice poroste stromořadí nové, v první fázi alespoň jednostranně vysázené, než se podaří (snad) získat souhlas vlastníka pozemků i na druhé straně.

Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Tento projekt podpořila částkou 20 000,- Kč:

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

http://jizerky.ecn.cz/

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast občanů při uplatňování principů udržitelného života. Na tyto cíle vynakládá ročně v průměru přes 1 milión Kč, což z ní činí jednu z největších grantových institucí v regionu a třetí největší ekologicky zaměřenou nadaci v republice. Solidní základní jmění ve výši 45 miliónů Kč dává předpoklad k dlouhodobé podpoře kvalitních projektů.

Nás nadace podpořila v roce 2005 částkou 50 tis. Kč při projektu „Probuzení spící krásky“ a částkou 23 tis. Kč v roce 2015 v projektu „Druhově bohatý vodní biotop“. V roce 2016 podpořila také projekt “Ochraňujme aleje“ částkou 20 tis Kč.

logo

Tento projekt podpořili částkou 11 000,- Kč:

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

a jeho partneři:

Lesy České republiky

http://www.lesycr.cz/

Lesy České republiky, s. p. jsou generálním partnerem programu Ochrana biodiverzity realizovaným ČSOP. Spolupráce LČR a ČSOP probíhá již od roku 1999. V jejím rámci je každoročně realizováno několik desítek projektů ochrany biodiverzity v lesích (opatření k ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, bylin, pěvců, dravců a sov, netopýrů, mapování cenných lesních mokřadů a vodních toků…). Je podporována činnost ekocenter a stanic pro handicapované živočichy, jsou obnovovány a udržovány studánky, pořádány přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zelená stezka – Zlatý list a Ekologická olympiáda, je vyhlašována fotosoutěž Pohledy do přírody a řada dalších aktivit. Zejména je však navazována spolupráce mezi lesníky a ochranáři při konkrétních místních problémech a jsou hledána řešení přijatelná pro obě strany.

logo

Ministerstvo životního prostředí

http://www.mzp.cz/

Ministerstvo životního prostředí pravidelně finančně podporuje Program Ochrana biodiverzity realizovaný ČSOP.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: