Projekt: Za starými řemesly do skanzenu Jindřichovice

2015

Projekt obsahoval několik dílčích aktivit: putovní tábor s koňmi, kroužek Ledňáček a programy pro školy a jiné skupiny dětí a mládeže.

Putovní tábor s koňmi: V létě jsme se s koňmi, vozem a přihlášenými 11 dětmi vypravili do polského příhraničí. Během 5 dní jsme putovali okolím Wolimierze, Giebultowa, Czochy, Lesnianskiego jeziora a Lesne. Kromě putování krajinou v sedle i na voze jsme stanovali, vařili si jídlo na ohni, koupali se, navštívili divadelní představení, vyzkoušeli si akrobatické kousky na stuhách a hráli různé hry.

S 25 dětmi jsme pracovali v kroužku Ledňáček. Schůzky kroužku probíhaly každý týden ve středu a věnovali jsme se poznávání okolí Jindřichovic, turistice, ekovýchovným naučným programům, hrám, rozvíjejícím sociální cítění i poznávací a intelektuální schopnosti, přírodovědným pokusům a samozřejmě také historii Jindřichovic, stejně jako různým tvořivým dílnám včetně tradičních řemesel. Dokonce jsme se vypravili vyzkoušet si jízdu i na historické úzkokolejce. A pochopitelně jsme pořídili tee-pee (dokonce dvě), která sloužila nejen pro aktivity Ledňáčku, ale i pro některé programy škol, jež nás přijely navštívit. Slova tu neřeknou zdaleka tolik jako fotky přímo ze schůzek, podívejte se na ně, stojí za to. 🙂

Třetí podstatnou aktivitou projektu byly programy pro školy a jiné skupiny dětí a mládeže. Programy byly velmi pestré, sahaly od ekovýchovy přes historii až po řemeslné a umělecké aktivity. I zde namísto dlouhého popisu odkazuji především na fotky. 🙂

Práce na tomto projektu se nám velmi líbila, měli jsme z ní radost a vnímali jsme i radost dětí, které se našich akcí účastnily.

Tento projekt podpořil částkou 40 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: