Projekt: Horolezení pod Smrkem

2017

V rámci projektu jsme dlouhodobě pracovali s dětmi v našem kroužku. Byli jsme s nimi vícekrát na horolezení – nejen na umělé stěně na Šutru v Liberci, ale i na přírodních skalách. Horolezení jsme si ale zpestřovali i jinými sportovními aktivitami, jimiž bylo například skákání na velkých sportovních trampolínách v Liberci.

Na podzim jsme se intenzivně věnovali horolezeckým kurzům pro školy z Frýdlantska. Ty jsme pořádali na horolezecké stěně v novoměstské sportovní hale. Na nich se vystřídalo 361 dětí z jiných škol plus samozřejmě těch našich 30. Vytáhli jsme 5 cest, trvale jsme jistili 3 – 4 cesty, na nichž se děti střídaly. Začínali jsme vždy rozcvičkou, pak se děti zpravidla rozdělily do skupin, kdy jedna se oblékla do horolezeckých sedáků a lezeček a pro druhou byl připravený doprovodný program v druhé části tělocvičny, aby se nenudily, než první skupina skončí. Tam si vyzkoušely žonglování, akrobacii na zavěšených šálách a další cirkusové a sportovní dovednosti. Na další část programu se pak skupiny prostřídaly.

Projekt považujeme za velmi vydařený a my i děti se těšíme na další ročník, kdy ho zřejmě ještě více propojíme s dalšími sporty, aby to bylo pro děti pestřejší.

Tento projekt podpořil částkou 150 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: