Evropský sbor solidarity II.

2021 – 2022

V září roku 2021 v Žijícím skanzenu nastoupili na roční dobrovolnický program 2 dobrovolníci. Tento projekt měl hlavně environmentální, inkluzivní a vzdělávací cíle. Důležitou součástí projektu je zapojení dobrovolníků s omezenými příležitostmi z naší obce či okolí.

Veškeré aktivity dobrovolníku podpořily jejich kreativitu a praktické dovednosti v každodenním životě a zároveň byly prevencí před riziky tohoto regionu (drogy, hazard).
Hlavním záměrem bylo, aby se lidé naučili žít v harmonii s přírodou, šířili demokratické hodnoty, poznali jiné kultury a naučili se je respektovat a čerpat z nich inspiraci. Dále zlepšit povědomí o ekologickém a udržitelném způsobu života, získat nové dovednosti v řízení a organizaci svých úkolů, začlenění mezi místní komunitu či vytvoření multikulturního prostředí pro rozvoj silnější přeshraniční společnosti.
Naši dobrovolníci během svého pobytu prováděli různé zahradní práce, pečovali o nově vzniklý sad, koně, pomáhali při rekonstrukci historické části Skanzenu, byli zapojení v rámci neformálního vzdělávání ve Svobodné škole Ronja, prováděli překlady a různé administrativní práce či další dílčí práce.

 

Projekt byl podpořen částkou v max. výši 24 648 EUR

Evropský sbor solidarity

https://europa.eu/youth/solidarity_cs

 

Cílem evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu by získali cenné zkušenosti, které by je inspirovaly k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: