Projekt: CZ – PL Cross – Border Homeschooling Platform

2017 – 2018

Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci domácího a svobodného vzdělávání.

Svobodnou školu Ronja jsme v jindřichovickém Žijícím skanzenu založili již v září roku 2015, od září 2016 pak získala česko – polský rozměr tím, že k nám začaly chodit i polské děti. Pracujeme na principech škol Summerhill a Sudbury, tedy s vnitřní motivací dítěte k poznávání. Víme, že děti samy touží po poznání, pokud nejsou zvenku zahlceny učením. My průvodci máme důvěru ve svébytnou cestu dítěte a jeho vlastní schopnosti objevit své talenty, dary i moudrost. Každé ráno na společném setkání v kruhu dětem nabízíme různé činnosti a stejně tak nabízejí děti nám či ostatním dětem. Každý si pak vybere podle svého, čemu se ten den chce věnovat. Kromě toho nejméně 2x měsíčně vyjíždíme na celodenní i vícedenní výlety za poznáním Polska i Česka.

Během tohoto projektu v roce 2018 probíhaly aktivity s dětmi na obou stranách hranice, stejně tak si děti užily lektory české i polské při různých činnostech.

Kromě toho jsme však uspořádali i dvě konference na téma svobodného a domácího vzdělávání, jednu na polské a druhou na české straně. Na nich se rodiče, ale i učitelé či další lidé, zabývající se prací s dětmi mohli od odborníků dozvědět něco o teorii samořízeného vzdělávání, o praxi ve svobodných školách i o způsobech přezkoušení ve školách kmenových. Nakonec byl k vidění i film „Školy důvěry“ o německých svobodných školách.

Tento projekt podpořil částkou 8 500 EUR (cca 212 500,- Kč):

International Visegrad Fund

https://www.visegradfund.org/

Visegrad

logo

 

Nás podpořil zatím jednou ve výši přibližně 212 500,- Kč

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: